Daftar Harga

Bahan Pokok dan Barang Strategis
Kota Serang

H. Syafrudin, S.sos., M.si.

Wali Kota Serang

H. Subadri Ushuludin, SH.

Wakil Wali Kota Serang

Data Bahan Pokok & Data Barang Strategis


Minyak Kemasan Bimoli

Bahan Pokok

Beras Kw III

Bahan Pokok

Beras Kw II

Bahan Pokok

Beras Kw I

Bahan Pokok

Cabai Merah Besar

Bahan Pokok

Minyak Goreng Curah

Bahan Pokok