Daftar Harga

Bahan Pokok dan Barang Strategis
Kota Serang

H. Syafrudin, S.sos., M.si.

Wali Kota Serang

H. Subadri Ushuludin, SH.

Wakil Wali Kota Serang

Data Bahan Pokok & Data Barang Strategis


Bawang bombay

Bahan Pokok

garam miwon

Bahan Pokok

daging kerbau beku

Bahan Pokok

Gula giant

Bahan Pokok

Gula Pasir GMP

Bahan Pokok

Minyak Kemasan Cemara

Bahan Pokok